Regenboogbelang Heerenveen

Infomarkt

Stichting Regenboogbelang Heerenveen (RBH) is in 2019 opgericht door een groep betrokken inwoners uit de gemeente Heerenveen. De stichting richt zich op thema’s die betrekking hebben op LHBTI.

RBH is de oren en ogen in de samenleving en vertaalt de maatschappelijke problematiek binnen de LHBTI-gemeenschap naar de (regenboog)gemeente Heerenveen. Met als doel dat LHBTI’s zich veilig(er) en weerbaar(der) voelen in het sociale domein: op school, op straat, op het werk, in de zorg en thuis, in de sport en in hun eigen sociale kring.

De stichting organiseert activiteiten die ondersteuning bieden aan LHBTI’s die met vragen kampen als gevolg van hun seksualiteit en genderdiversiteit. Daarnaast creëert de stichting verbindingen met maatschappelijke organisaties waarmee duurzame samenwerkingsverbanden gesloten kunnen worden.

Meer informatie: www.rbh.frl

Op zaterdag 4 september zijn vrijwilligers van RBH aanwezig bij het parkje bij het Posthuis Theater.

12.00 - 17.00 uur

Podium 1 Parkje Posthuis Theater

Infomarkt

Maak op de infomarkt kennis met het Posthuis Theater, familiemusical Opskør in Herreturv, muziektheater De Wettertoer en stichting Regenboogbelang Heerenveen.

12.00 - 17.00 uur

Grote zaal Posthuis Theater Podium Posthuis Theater

Infomarkt

Maak op de infomarkt kennis met het Posthuis Theater, familiemusical Opskør in Herreturv, muziektheater De Wettertoer en stichting Regenboogbelang Heerenveen.